سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد یارنیا – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
حسین حیدری شریف آباد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فرخ رحیمزاده خوبی – دانشگاه تبریز
سید ابوالحسن هاشمی دزفولی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یونجه از مهمترین گیاهان علوفه ای است که چشم انداز مناسبی در زیر کشت بردن و استفاده از اراضی شور نشان می دهد لذا ۴ رقم گلستان، فائو، سیستان و بلوچستان و همدانی محلی اهر بعنوان ارقام متحمل حساس نیمه متحمل و نیمه حساسی به منظور تعیین شوری بر روی شد بعد از رفعشوری و در شرایط بدون تنش مورد بررسی قرار گرفتند.