سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مختار آرامی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه مهندسی ن
نیازمحمد محمودی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران
نوشین سلمان تبریزی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران

چکیده:

رنگزاهای سیباکرونی از رنگزاهای پر مصرف صنایع نساجی هستند برخی از آنها دارای فرمولهای ساختمانی مشخص می باشند ولی فرمولهای ساختمانی برخی دیگر تاکنون افشا نشده اند با این وجود به مقدار زیادی مصرف می شوند از این رو در این تحقیق، تصفیه فتوکاتالیزی دو رنگزای سیباکرونی با فرمول نامشخص Cibacron Blue TGRE , Cibacron Red BE با فرایند تجزیه فتوکاتالیزی UV/H2O2/TiO2 مورد مطالعه قرار گرفته است. دی اکسید تیتانیوم و آب اکسیژنه به ترتیب به عنوان فتوکاتالیست و اکسید کننده استفاده شده اند. هدف از این تحقیق، بررسی امکان رنگبری از پساب و تبدیل رنگزاهای سیباکرونی موجود در آن به ترکیبات معدنی بی ضرر مانند آب، دی کسید کربن و اسیدهای معدنی می باشد. فرآیند تصفیه در دما و فشار محیط انجام شده است. نتایج آزمایشات انجام شده نشان می دهند که رنگزاهای سیباکرونی به وسیله تابش فرابنفش در حضور کاتالیست و اکسید کننده کاملاً رنگبری شده و به ترکیبات معدنی تبدیل می شوند و سینتیک تجزیه و رنگبری هر دو رنگزا از مرتبه اول پیروی می کند.