سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدنیا – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ته
حسین انوری فر –

چکیده:

یوتروفیکاسیون یا خوراکوری عبارت است از غنی شدن یک محیط آبی از مواد مغذی معدنی و آلی که در نهایت باعث افزایش تولیدات گیاهی در آب می شوند . این مواد غذایی می توانند دارای منشاء داخلی و یا خارجی باشند . حال چنانچه میران بار مواد آلی موجود در محیط آبی بیشتر از توان کانی سازی آن باشد می تواند سبب انباشت مواد قابل تخمیر در محیط شود و عواقب ناگواری رابرای اکوسییتم آبی به دنبال داشته باشد . هم اکنون تالاب انزلی بعنوان مهمترین اکوسییتم آبی ایران دست به گریبان چنین مشکلی است که رفع و حل آن نیاز به عزم ملی دارد . در این مقاله ضمن بررسی عوامل ایجاد کننده تروفی در تالاب زیبای انزلی به بررسی راهکارهای مربوطه پرداخته می شود