سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد احمدی موحد – کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

درچندسال اخیر، به خصوص آخرین سال مورد بحث این مقاله (۱۳۸۰) شاخصهای ازدواج و طلاق روندی نگران کننده داشته اند، بطوری که میزان ازدواج کاهش و میزان طلاق افزایش یافته است. هرچند در حال حاضر این نگرانی مربوط به همۀ استانهای کشور نیست، ولی به هرحال با روند کنونی در آینده می توان انتظار آن را در سایر استانهای کشور داشت. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین مفاهیم ازدواج و طلاق و جنبه های مرتبط با آن، شاخصهای ازدواج و مقاله را طی یک روند شش ساله (۱۳۸۰-۱۳۷۵) با توصیف و تحلیل داده ها، نقشه ها و نمودارهای مربوط بررسی و وضعیت این شاخصها را در کشور به تفکیک استان مشخص و تا حدامکان، نکات مهم آن را برجسته شده که در آخر هر قسمت فهرست وار آورده شده است. درآغاز مقاله مفاهیم ازدواج و طلاق را توضیح داده و به نحوۀ محاسبه هر شاخص در قسمت مربوطه اشاره شده است و سرانجام در پایان مقاله سعی شده توصیه های لازم جهت متعادل کردن شاخصهای ازدواج و طلاق ارائه شود.