سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر حیدرپور – استادیار بخش آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
ملیحه کیخائی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

احداث پل در رودخانه ها باعث وقوع آب شستگی در پایه آن می گردد. اکثر تحقیقات صورت گرفته بیشتر معطوف به فرآیند آب شستگی درتک پایه ها بوده است، اما آب شستگی در گروه پایه متاثر از عواملی است که در تک پایه مطرح نیست این عوامل عبارتند از : عامل تقویت کننده، حفاظ بودن، گردابهای نعل اسبی به هم فشرده و گردابهای برخاستگی. وجود عوامل ذکر شده باعث پیچیدگی فرایند آب شستگی در حضور گروه پایه ها می گردند. با توجه به شرایط موجود بررسی الگوی جریان و روند تغییرات عمق آبشستگی در گروه پایه ها ضروری به نظر می رسد. درمطالعه حاضر تغییرات عمق آب شستگی درگروه پایه های دو، سه و چهارتایی استوانه ای واقع در امتداد یک خط درشرایط آب زلال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشانمیدهد که در گروه پایه با افزایش تعداد پایه از دو به سه تغییرات چندانی درپدیده حفاظ ایجاد نمی شود. در صورتی که گروه پایه چهارتایی عامل حفاظ کاملا بی اثر است اما تاثیر گردابهای نعل اسبی و برخاستگی افزایش می یابد.