سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسکندر زند – موسسه تقحیقات افات و بیماری های گیاهی

چکیده:

به منظورمطالعه روند تغییرات علمرکد تحمل به علف هرز و تراکم پذیری (رقابت دورن گونه ای) برخی ارقام گندم در طی ۵۰ سال اخیر چهار آزمایش در سال های زراعی ۷۸-۷۷ اجرا شد. آزمایشی اول در سال زراعی ۷۷-۷۶ و در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.