سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عبادی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه تبریز
محمدحسین امین فر – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
بهمن فرهمند آذر – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

از آنجا که مشاهده و ثبت رفتار سدهای خاکی طی مرحله ساخت و در دوران بهره برداری اهمیت بسیار زیادی دارد، از این رو به منظور دستیابی به این هدف، وسایل و ابزار مناسبی در پی، تکیه گاههای جانبی، بدنه سد و سازه های جانبی نصب و داده های حاصله بصورت مستمر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. داده های ثبت شده توسط این ابزارها می تواند مورد استفاده طراحان سد و مسئولان بهره برداری قرار گیرد و در صورت وجود احتمال وقوع خطر، هشدار لازم را جهت پیشگیری به مسئولان بدهد. با توجه به اینکه قسمت عمده مشکلات و عوارض احتمالی سد در دوران ساختو اولین آبگیری رخ می دهند یا خودشان را شنان می دهند، تحقیق حاضر به بررسی رفتار واقعی تغییرات فشار آب( اندازه گیری) به عنوان بخشی از کل رفتار سد، در بدنه و پی سد علویان به عنوان مطالعه موردی در اولین دوره آبگیری می پردازد و پارامترهای دخیل در کنترل این رفتارها را بررسی می کند.