سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،ایران
نرگس ظهرابی – استاد یار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلای، اهواز، ایران
حیدرعلی کشکولی – استاد یار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلای، اهواز، ایران

چکیده:
خوزستان است که با حجم عظیم آب و در جنوب غربی کشور در غرب استان خوزستان در منطقه مرزی دشت آزادگان با کشورعراق واقع شده است. مطالعه دقیق و اساسی در خصوص پایش و کنترل آلاینده های ورودی به این تالاب جهت کنترل و حفظکیفیت مناسب آن و نیز تصمیم گیری در خصوص نحوه استفاده از آب امری لازم و ضروری به نظر می رسد و مانع از تخریب و آلودهشدن بیش از حد تالاب و جلوگیری از سوء استفاده مدعیان و تعرض سایرین به تالاب خواهد شد. بدین منظور ۱۰ ایستگاه درمحدوده مورد نظر انتخاب گردید . نمونه برداری ها در طول دو فصل پرآبی وکم آبی در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳ انجام – پذیرفت. در هرایستگاه ۹ نمونه مجزا با ۲ بار تکرار، جهت اندازه گیری پارامترهای فیزیکی دما و کدورت درهر بار مراجعه به نقاط نمونه برداریبرداشت گردید. البته میزان دماو توسط دستگاه پرتابل در محل اندازه گیری شد. طبق نتایج بدست آمده درکل دوره پارامتر درجه حرارت ایستگاه های (۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱) با یکدیگر، (۶، ۴، ۳) با یکدیگر و (۱۰، ۹، ۸، ۷) با یکدیگر اختلاف معنی دار در سطح ۰/۵ ندارند. اما ایستگاه ۱۱ بالاترین مقدار را با اختلاف معنی دار با سایر ایستگاه ها به جز (۷، ۸، ۹، ۱۰) دارد با توجه به نتایج کل دوره در مورد پارامتر کدورت ایستگاه های (۱، ۲) با یکدیگر، (۸، ۷، ۶، ۵، ۳) با یکدیگر و (۴، ۱۰) با یکدیگر و (۵، ۶، ۷) با یکدیگر، اختلاف معنی دار در سطح ۰/۵ ندارند. اما ایستگاه ۱۰ بالاترین مقدار را با اختلاف معنی دار با سایر ایستگاه ها دارد.