سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه زینتی شعاع –

چکیده:

سد لتیان یکی از مهمترین ذخائر تامین آب تهران است . در حال حاضر حجم آب موجود در سد از حوزه آبخیز مشرف بر آن تامین می‌شود. به لحاظ روند رو به افزایش جمعیت شهر تهران و موقعیت استراتژیک این استان بررسی کمی و کیفی منابع آب موجود در این منطقه دارای اهمیت بسیار بالایی می‌باشد و از سویی بهره‌برداری از آب‌های سطحی موجود در منطقه زمانی می‌تواند مفید باشد که بتوان با کاهش هزینه‌های مربوط به تصفیه و قابل شرب کردن آنها را مورد استفاده قرار داد .
تعیین پارامترهای سلامت کیفی آب، نیازمند آزمایشات دقیق با فاصله زمانی کوتاه می‌باشد و برای برنامه‌ریزی در بهره‌برداری از یک ذخیره آبی نیاز به بررسی بلند مدت می‌باشد ،که چنین بررسی در مورد آبهای سطحی که به مخزن سد منتهی می‌شود، صورت نمی‌گیرد.
در این تحقیق سعی بر آن است که با بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آبهای جاری نظیر T.D.S، EC ، PHدر سطح حوزه آبخیز مشرف بر سد در یک دوره ۳۰ ساله (۱۳۵۲تا‌۱۳۸۲) به بررسی روند تغییرات این پارامترها از نظر آلودگی آب پرداخته و با تعیین روابط تجربی ،عوامل موثر در آنها را تعیین نموده به ارائه راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری دست یافت