سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قاسم طوری – کارشناس ایمنی و حفاظت صنعتی شرکت پارس خودرو و دانشجوی کارشناسی ارشد بهد

چکیده:

هر ساله میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افتد که برخی از این حوادث باعث مرگ و از کارافتادگی کلی یا جزیی می گردد که ممکن است از کار افتادگی های جزئی هم ماهها دوام یابد وجود کنترل و اجرای برنامه های ایمنی مبتنی بر پیشگیری از حوادث بر روی کلیه کارکردها و فرایندهای درونی در یک سازمان، شامل موارد ایمنی و بهداشتی امری اساسی می باشد این نکته مورد توافق متخصصان علم مدیریت است که تنها ١٥ درصد از مشکلات سازمان یا کارخانه ممکن است بوسیله کارکنان حل و کنترل شود، در صورتیکه ٨٥ درصد این مشکلات را می توان از طریق اجرای اصول مدیریت ایمنی در سازمان مهار کرد