سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میلاد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید احتشامی – دکترای مهندسی عمران محیط زیست، عضو هیات علمی دانشکده عمراندانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

اهمیت سلامت و پاک بودن آب شرب به عنوان مهمترین عامل اثر گذار برسلامت انسان شناخته شده است اصلی ترین مرجع تعیین کننده سلامت آب شرب در هر کشوری "استاندارد کیفیت آب شرب" می باشد. با توجه به این مطلب که هر کشور دارای امکانات و منابع اقتصادی، تکنولوژیکی و از همه مهمتر خصوصیات منابع آب مخصوص به خود می باشد، لزوم تهیه و تدوین ا ستاندارد کیفیت آب شرب بصورت مجزا برای هر کشور امری ضروری می باشد مقاله حاضر در بردانده راهکارهایی در جهت تدوین استاندارد کیفیت اب شرب در کشورهای درحال توسعه می باشد. مطالب ارائه شده در سه بخش ۱- قوائد و پیشنهادات مهم در راستای تدوین یک استاندارد در کشوری در حال توسعه ۲- راهکارهای تدوین جدول پارامترها و غلظتها ۳- نمونه گیری و نظارت بر نحوه اعمال استاندارد، گنجانده شده است در پایان نیز تحلیلی مقایسه ای بر استاندارد کیفیت آب شرب در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مقایسه آن با استاندارد های ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا ارائه شده است.