سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی الهی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی معدنی زرند

چکیده:

قنات قدیمی ترین وسیله استفاده از آب های زیرزمینی در ایران است. و ایرانیان مبتکر طراحی و استفاده از علم نقشه برداری تحت الارضی در حفر آن هستند. در گذشته ازشیوه های سنی نقشه برداری برای طراحی بخش های مختلف یک قنات استفاده میشده است از جمله: کوره قنات، چاه های موسوم به میله، مادر چاه، مظهر قنات.
طراحی و کنترل پیشروی بخش های ذکر شدهاز نظر جهت و شیب برای حفر قنات هایی به طور بیش از یک کیلومتر حتی در ناحیه یزد به طول ۶۰ کیلومتر اعمال شد ه است طراحی و شیوه های کنترل پیشروی (جهت وشیب) که مورد بررسی قرار گرفته است، تکامل یافته همان روش های قدیمی نقشه برداری سطحی و زیر زمینی استکه امروزه در سایر شاخه ها از جمله درحفر: مسیرهای فاضلاب، تونل های راه سازی، معادن زیر زمینی و دیگر فضاهای زیر زمینی توسعه یافته است.