سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی توانا – دانشجوی دکترای سازه های آبی و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اس
فریبرز یوسفوند – دانشجوی دکترای سازه های آبی و پژوهشگر گروه هیدرولیک و منابع آب جهاد دا

چکیده:

رودخانه های آبرفتی دارای پتانسیل تنظیم شکل و ابعاد برای تمام جریانهای هستند که رسوب را منتقل می کند. برای شناسایی جریان غالب در رودخانه لازم است که جریان موثر، حداکثر دبی آبراهه درحالت مقطع پر و متوسط سیل سالیانه را بدست آورد. با ضرب نمودن منحنی رسوب معلق در هیستوگرامفراوانی دبی های روزانه، منحنی رسوب معلق کل بدست خواهد آمد که نمای آن دبی موثر است. با استفاده از مقاطع عرضی رودخانه و پیدا کردن مینیمم نسبت عرض سطح به عمق (w/d) و عمق (d) ورسم آ ن در یک دستگاه مختصات، حداکثر دبی آبراهه در مقطع پر بدست می آید. برای بدست آوردن متوسط سیل سالیانه از آمار سیلاب رودخانه استفاد ه شده و سیلاب با دوره بازگشت ۲ سال (احتمال وقوع ۵۰%) به عنوان سیل سالیانه انتخاب شد. پس از انجام محاسبات جریان موثر، دبی مقطع پر و دبی سیلابی برای رودخانه قره سو به ترتیب ۴۵، ۶۷۲/۸ و ۱۴/۵۶ متر مکعب بر ثانیه برآورد گردید.