سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه جهانی –
موسی حسام –
ابوالفضل مساعدی –

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده­های طبیعی است که در دهه­های اخیر در ایران و برخی از نقاط مختلف جهان بیشتر اثرات خود را نشان می دهد. این پدیده که در برگیرنده عوامل منفی متعددی است، نه تنها بر جنبه­های مختلف زندگی افراد منطقه تاثیر می­گذارد، بلکه آثار و تبعات آن نواحی همجوار را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد. در ایران نواحی مختلف به میزان متفاوت درگیر این مسئله می­باشند، که گسترش تحقیقات کمک شایانی در کاهش خسارت­های ناشی از آن می­کند. از جمله عواملی که می­توان به نوعی از مهم­ترین پارامترهای تاثیر گذار بر خشکسالی دانست، دما و بارندگی می­باشد. در این تحقیق که به منظور بررسی پدیده خشکسالی در شهرستان گرگان انجام شده، از پارامتر بارندگی استفاده شده است. برای این منظور از آمار بارندگی ماهیانه ایستگاه سینوپتیک گرگان و ناهارخوران از سال آبی ۵۲-۱۳۵۱ الی ۸۵-۱۳۸۴ و شاخص استاندارد بارش(SPI) استفاده شده است. پریودهای زمانی مورد استفاده، شامل ۱۸ پریود است که از آن جمله می­توان به پریودهای ماهیانه، فصلی، دوره زراعی وسالیانه اشاره نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در طول دوره آماری در اغلب پریودها، خشکسالی و ترسالی با شدت­های متفاوت اتفاق افتاده است، ضمن اینکه در بیشتر سال­ها شرایط نرمال یا نزدیک آن بوده است.بر اساس بررسی­های انجام شده کمترین تعداد دفعات وقوع خشکسالی با پایین­ترین دامنه نوسان در مهر ماه رخ داده است و بیشترین نوسانات در خرداد، مرداد و شهریور روی داده است. ضمن آنکه، در ایستگاه ناهارخوران نسبت به ایستگاه گرگان، نه تنها نوسانات خشکسالی بیشتر است بلکه شدت آن نیز بیشتر می­باشد.