سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف حسن زاده – استاد گروه عمران آب ، دانشگاه تبریز
وحید قلمی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

متعاقب احداث سدهای ذخیره ای در عرض رودخانه ها ورسوبگذاری جریانات سیلابی ، تغییراتی در شرایط هیدرودینامیکی جریان آب مخزن بوجود آمده و به دنبال آن با کاهش سرعت جریان وته نشست مواد رسوبی ، تغییراتی در مورفولوژی مخزن ایجاد و بالاخره با کاهش حجم مخزن ، عمر مفید آن نیز کاهش می یابد . بررسی چگونگی تغییرات پروفیل طولی بستر ناشی از پدیده رسوبگذاری و تعیین محل تشکیل دلتا و روند پیشروی آن از اهمیت ویژه ای در هیدرولیک رسوب مخازن برخوردار است. در این تحقیق ، ضمن تهیه یک برنامه کامپیوتری ، معادلات حاکم بر پدیده با اعمال شرا یط مرزی در مورد سد مقدس اردبیلی بصورت عددی و با روش مزدوج صریح تحلیل گردیده و نتایج حاصل از آن با داده های ناشی از تحلیل پدیده با برنامه Hec-6 مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته و بالاخره عمر مفید مخزن برآورد و ارائه شده است