سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی خاکپور – کارشناس دفتر همکاریهای فناوری
اکرم غلامی جفرودی – کارشناسی ارشد مدیریت انتقال تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

با توجه به نقش مهم شرکتهای مهندسی مشاور در انجام پروژه های نفتی و دستیابی به تکنولوژی و دانش فنی روز روند تکامل این شرکتها در کسب دانش فنی و تکنولوژی در ۶ مرحله بررسی میگردد:
– مرحله بهره برداری (operation)
– مرحله ساخت و نصب (Erection & construction)
– مرحله مهندسی تفضیلی (Detail design)
– مهندسی پایه (Basic design)
– مرحله طراحی مفهومی (licence)
– مرحله تحقیق و توسعه (R&D)
هدف از ارائه این مقاله یافتن دلیل عدم حضور شرکتهای داخلی در مرحله مهندسی پایه و دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی آن وتا حد ممکن ارائه راهکار مناسب جهت حل این مشکل می باشد.
به این منظور مباحث زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
– ضرورت دستیابی به تکنولوژی و دانش فنی جهت خودکفایی
– مراحل توسعه تکنولوزی در شرکتهای مهندسی مشاوره نفتی
– پرداختنبه احداث پتروشیمی ها از سال ۴۲ تا سال ۷۲
– پرداختن به احداث پتروشیمی ها از سال ۷۲ تا سال ۸۰
– بررسی دو شرکت خارجی
– علت عدم حضور شایسته شرکتهای ایرانی در مرحله مهندسی پایه
– راهکاری پیشنهادی