سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا اسماعیلی پور – گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدیه حسین پور – کارخانه نورد مجتمع مس شهید باهنر کرمان
محمدعلی خسروی – کارخانه نورد مجتمع مس شهید باهنر کرمان
محمدرضا قزلباش – کارخانه نورد مجتمع مس شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق روند رشد دانه ورقهای برنجی ۳۰-۷۰ در دو ضخامت مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه های آزمایشی از ورق هایی با ضخامت ۲/۵ و ۰/۷ میلیمتر که توسط نورد سرد با ۸۷% کاهش ضخامت تولید شده بودند، تهیه گردید. شرایط کوره صنعتی در کوره الکتریکی آزمایشگاهی مدل سازی گردیده است و نمونه ها تحت فرآیند آنیل با دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد و زمان نگه داری مختلف قرار گرفتند. تفاوت خواص نمونه های آنیل شده در کوره های آزمایشگاهی و صنعتی ناچیز بوده که گواه صحت بررسی های آزمایشگاهی می باشد. اندازه دانه ها به روش برخوردگاهی (Intercept method) تعیین گردید. سختی نمونه ها به روش ویکرز اندازه گیری شد. تفاوت قابل ملاحظه ای در شیب رشد دانه ورقهای با ضخامت مختلف که از لحاظ مقدار کار سرد و شرایط آنیل یکسان بوده اند، دیده شد که علت آن را می توان تشکیل بافت در ورق های با ضخامت ۰/۷ دانست.