سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی – استادیار دانشکده بهداشت ساری
فرشته معدنی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

تصفیه فاضلاب شهری و دفع مناسب آن پذیرنده به لحاظ زیست محیطی ، یکی از ضروری ترین خدمات شهری به شمار می رود. لذا هدف از این مطالعه بررسی وضعیت و کارایی سیستم فاضلاب بهداشتی کارخانه سیمان آبیک قزوین و ارائه راهکارها وپیشنهادات برای بهبود تصفیه خانه می باشد. این مطالعه در زمستان سال ۱۳۸۲ بر روی تصفیه خانه فاضلاب انسانی کارخانه سیمان آبیک انجان گرفت . ابتدا کمیت آب مصرفی و فاضلاب تولیدی کارخانه تعین شد. سپس به منظور تعیین کیفیت قسمتهای تشکیل دهنده تصفیه خانه و تعیین راندمان تصفیه خانه عمل نمونه برداری فاضلاب از نقاط ورودی و خروجی ، متعادل سازی هوادهی ، ته نشینی ثانویه و کلر زنی در زمان مختلف صورت گرفت . پنج مرتبه عمل نمونه برداری از نقاط فوق انجام گرفت نمونه ها از نظر BOD . COD , TSS , PH ، دما ار نقاط فوق MLSS , MLVSS فسفات از حوض هوادهی ، کل کلی فرم و کلی فرم مدفوعی از پساب خروجی بر اساس کتاب استاندارد متد برای آزمایشات آب و فاضلاب آنالیز شدند. نتایج نشان می دهد که متوسط مصرف آب روزانه کارگران کارخانه ۱۲۵ متر مکعب و متوسط فاضلاب تولیدی ۱۰۰ متر مکعب در روز می باشد . میزان حذف BODو, COD و TSS به ترتیب ۹۳/۲۱% و ۹۱/۶۲% و ۹۳/۰۲% می باشد . MLSS بین ۳۶۰۰-۲۰۰۰ و SVI بین ۷۵-۶۰ می باشد . در دوره تحقیق ، فرایند دارای راندمان مناسب بوده است . غلظت الاینده ها غیر از نمونه های میکروبی در پساب خروجی در مقایسه با استاندارد خروجی فاضلابها جهت تخلیه به آبهای سطحی و چاه جاذب و مصارف کشاورزی در حد مطلوب بوده است.