سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالله سیف –

چکیده:

کویر گاو خونی به دنبال استیلای تناوبی دوره‌های سرد و گرم کواترنر چهار قلمروی متناوب را تجربه نموده و این در حالیست که جریانات وارده به این کویر از جمله زاینده‌رود در بازارهای مختلف زمانی کواترنر متأثر از حاکمیت دوره‌های پیشروی و پس‌روی دریاچه در موقعیت‌های مختلف به فرم زایی پرداخت است. این مقاله با استناد به تکنیک سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره‌ای لندست هفت به شناسایی و بازسازی مسیرهای گذشته و حال زاینده‌رود بنیتز ماه‌های متوالی به جا مانده از این رودخانه در سواحل گذشته گاو خونی پرداخت و در خاتمه نقشه موضوعی کتاب‌های متوالی زاینده‌رود را با استناد بر تکنیک پردازش تصاویر ماهواره‌ای ارائه نموده است.