سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رحمان مهدیانی خطبه سرا – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، سازمان صنایع دفاع، صنایع مهام
محمود بهمن یار – کارشناس شیمی ، سازمان صنایع دفاع، صنایع مهام، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله، ۶ شرکت ایرانی فعال در حوزه ساخت به منظور درک بهتر فرآیند شکل گیری استراتژی ساخت مورد مطالعه واقع شده اند. مفاهیم و متدهایی که عموما در ادبیات فرآیندی استراتژی شرکتی استفاده می شوند، برای غلبه بر کمبودهای موجود در ادبیات فرآیندب استراتژی ساخت به کار گرفته شده اند. مطالعه حاضر نشان می دهد که استراتژی ساخت در یک فرآیند پیچیده که شامل اقدامات و تصمیمات پیش بینی شده و پیشامدی است، شکل می گیر. در هر شرکت مجموعه ای از عوامل زمینه ای خارجی و داخلی ، فرایند استراتژی ساخت را تحت تاثیر قرار می دهد.