سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مسعود مصطفوی – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات هوا شناسی کاربردی اصفهان
حجت ا… یزدان پناه –
اکرم پرنده خوزانی –

چکیده:

سالیانه سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان در اثر فرسایش تخریب شده و دو میلیون هکتار ان تبدیل به بیابان می گردد اثار و تبعات فرسایش بادی و بیابان زایی متعدد بوده و شامل کاهش مواد الی و تغییر فیزیکی و شیمیایی خاک کاهش ظرفیت نگهداری آب و باروری خاک، الودگی ابهای اشامیدنی الودگی هوا ایجاد مشکلات بهداشتی، هجوم شنهای روان و کاهش دید در بزرگراهها و فرودگاهها می باشد همانند بسیاری از نقاط جهان کشور عزیزمان ایران نیز با معضلاتی ناشی از بیابان زایی و فرسایش بادی روبروست و مبارزه با آن مستلزم شناخت هرچه بیشتر پدیده مذکور میباشد در سالیان اخیر گسترش بیابان از سمت شرق اصفهان و دشت سگزی که در مجاورت این شهر قرا ردارد منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای گردیده است این مطالعه با هدف بررسی روند فرسایش بادی با استفاده از داده های اقلیمی و زمینه سازی جهت استفاده از مدلسازی در شبیه سازی فرسایش بادی انجام گردید.