سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید قوام پور – مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران
علیرضا قلندری – مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روشهای موجود در آنالیز سریهای زمانی، متوسط مصرف سرانه خانگی ـ تجاری گاز طبیعی در کشور مورد بررسی قرار میگیرد .
هدف اصلی، آنالیز سالانه داده ها جهت یافتن روند احتمالی در متوسط مصرف خانوار می باشد . این روند می تواند نشان دهنده تاثیر عواملی چون مدیریت بر مصرف انرژی، شرایط اقتصادی و یا تغییر الگوی مصرف خانوار باشد .
مدل ارائه شده به شکل زیر است :
[فرمول در متن اصلی]
که Yt سری داده ها، شامل مشاهدات مستقیم از میزان مصرف گاز طبیعی خانوار است .
f0(t) روند ( افزایش یا کاهش ) مصرف گاز طبیعی است که بخش اصلی تحقیق را تشکیل می دهد
fi(xi) توابعی هستند که نشان دهنده تاثیر عواملی مثل دما بر مصرف گاز می باشد
در این مقاله رابطه ( دما ـ مصرف ) به شکل متوسط سرانه در کشور محاسبه شده وبه شکل یک تابع غیر خطی می باشد. برابر Zt از روش BOX _ JENKINS مدلهای مختلفی تحت عنوان ARMA یا مخلوط اتورگرسیو و میانگین متحرک استخراج می شواد که همگی نشان دهنده بخش پایداری سری داده ها هستند . در این مقاله بعد از مشخص شدن مدل برای یک دوره در آینده برآورد مصرف صورت گرفته و علل وجود روند تشریح شده است .