سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره ریاضی –
محمدرضا قیطانچی –

چکیده:

در بیشتر مناطق، میزان انرژی آزاد شده با توجه به پست لحظه‌ها تخمین زده می‌شود. برای ما تله پس لرزه‌های ایران، داده‌های ایستگاه‌های محلی در ایران که تقریباً یک طول ۴۰ سال را دارا می‌باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه پس لحظه‌ها به صورت فیزیکی با هم ترکیب شدند و در نتیجه تابع زمانی پس ارزش‌ها در هر منطقه براساس پتانسیل موجود به دست آمد. به علت پوشش دستگاهی مناسب از سال ۱٬۹۹۰ به بعد زمین‌لرزه ۱٬۹۹۰ رودبار و آخرین زمین‌لرزه مخرب وقوع پیوست زمین‌لرزه ۲٬۰۰۴ زرند و ما بین این دو زمین‌لرزه ۱٬۹۹۷ اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. سپس با توجه به روابط اموری ، لتسو و موگی به ترتیب برای پس نظرهای زمین‌لرزه ۱٬۹۹۰ رودبار، زمین‌لرزه ۱٬۹۹۷ اردبیل و زمین‌لرزه زرند، روابط کهن یکی پس لرزه به دست آمد. نرخ وقوع پس لحظه‌ها به صورت رودبار: ۸٫۸ = TO ؛ ۷۹۰ = N ؛ MOGI 1.1 = P ؛ ۸۲۵ = N ؛ UTSA 320.5 = OMORI ؛ اردبیل : OMORI 11.9 = TO ؛ ۵۰۷ = N ؛ MOGI -1 = P ؛ ۷۶۲ = N ؛ UTSA 320 = K ؛ و زرند MOGI -1 = 9 ؛ ۶۹۹ = N ؛ UTSA 413.5 = K ؛ OMORI 10.7 = TO ؛ ۴۳۱ = N می‌باشد و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از پس نظم جهان، حالت فیزیکی پوست و رفتار دینامیکی آن مشخص می‌شود. با مطالعه مدل‌ها و منحنی‌های کاهش پس لحظه‌ها، مشاهده شد که منحنی پوش مدل اموری بیشترین برازش را نسبت به سایر مدل‌های دیگر برای پس لرزه ها دارا می‌باشد.