سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیژن اعتمادی – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
محمد رازی اربابی – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسار رسی رودگز طبس در حدود ۵۰ کیلومتری غرب طبس در استان یزد واقع شده است . این کانسار از لحاظ ترکیب شیمیایی و کانی شناسی و نیز عناصر نادر خاکی مورد بررسی قرار گرفت . بر اساس داده هایXRDکوارتز ,,ایلیت/مسکوویت و پیروفیلیت کانیهای اصلی و ژاروسیت , ناتروژاروسیت , ناتروآلونیت ,هماتیت و ژیپس کانیهای فرعی این کانسار هستند . داده هایXRF نشان می دهد که Fe٢O٣ K٢O, Al٢O٣, SiO2 اکسیدهای غالب اند . بررسی الگویتحرک عناصر اصلی و کمیاب و ترسیم نمودارهای هوازدگی و تعیین اندیس شیمیایی هوازدگی و اندیس شیمیایی دگرسانی نشان می دهد که هوازدگی فرایند غالب در شکل گیری این کانسار است . غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین گواهی بر این مدعا است و نشانگر حاکم بودن هوازدگی نسبتا شدیدی در این حوضه رسوبی است .