سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر آینه بند – دانشگاه شهید چمران مجتمع آموزشی پژوهشی رامین
محمدحسن راشد محصل – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی روند پویایی ازت کل خاک تحت تاثیر توالی های مختلف گیهان زراعی آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با تیمار تناوب در هشت سطح با چهار گیاه گندم کلزا، ذرت علوفه ای و سورگوم علوفه ای در طی ۲ سال در مشهمد اجرا گردید کلیه عملیات زراعی مطابق عرف منطقه بود. نمونه برداری از دو عمق ۰ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۴۰ سانتی متری محیط ریشه گیاهان و در زمان پس از برداشت به اضافه شاهد صورت گرفت. برای تعیین از کل خاک از روش کجلدال استفاده شد. نتایج نشان داد که حضور گیاهی زراعی اثر قابل توجهی بر ازت کل خاک در مقایسه با شاهد خواهد داشت.