سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
خیرالله مرادی – دانشجوی دکتری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
حیدر ندریان – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:
مقدمه: امروزه تهدید آلودگی هوا و اثرات نامطلوب زیست محیطی آن انبوه جمعیت نیم میلیونی سنندج را متأثر نموده و علیرغم پیشرفت و فن آوری در این زمینه متاسفانه وسائط نقلیه و ناوگان ترابری به لحاظ مصرف نامناسب سروخت، بیشترین عوارض و ضایعات خطرناک جانی، جسمی و روحی را برای شهروندان ایجاد نموده است. روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی است و داده های مربوط به کیفیت هوای شهر سنندج و میزان ذرات معلق (PM10) طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ از اداره محیط زیست شهرستان سنندج از طریق نرم افزار Excel جمع آوری و با نرم افزار spss16 آنالیز شد. نتایج: یافته ها نشان داد که کیفیت هوای شهر سنندج از لحاظ الودگی به ذرات معلق در ماه تیر سال ۱۳۸۸ بسیار نامناسب بوده است به حدی که دو سوم روزهای ماه کیفیت هوا در حد ناسالم و بدتر بوده است. و در سال ۹۱ کیفیت هوای شهر سنندج از لحاظ آلودگی به ذرات معلق نسبت به سه سال گذشته بدتر شده است به حدیکه در ۶ ماهه اول سال تنها ۸ روز کیفیت هوا خوب بوده است. در کل تنها ۴۹ روز در این سال کیفیت هوا مطلوب بوده است. همچنین در بررسی کیفیت هوای شهر سنندج از لحاظ آلودگی به ذرات معلق از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ نکته قابل توجه همان روند کاهشی با سرعت زیاد در تعداد روزهای با کیفیت هوای خوب است که با گذشت زمان کمتر شده است. همچنین تعداد روزهایی که در طیف با آلودگی کم یا بسیار ناسالم یا خطرناک قرار گرفته اند تقریباً از روند افزایشی تبعیت می کنند به این معنی که تعداد این روزها در هر سال رو به افزایش است.