سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مدینه عباسی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شبکه بهداشت و درمان اهر
علی حسن پور – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شبکه بهداشت و درمان اهر
اسرافیل آقازاده – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شبکه بهداشت و درمان اهر

چکیده:

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ، (WHO) سالانه حدود ۵۰۰ هزار مورد لیشمانیوز احشائی ( کالاآزار ) گزارش می شود که ۵ هزار مورد آن منجر به مرگ می گردد این بیماری جزو زئون وزهای منتقله توسط پشه خاکی می باشد که در صورت عدم درمان تا حدود ۱۰۰ درصد منجر به مرگ می گردد . در کشور ما کالاآزار از نوع مدیترانه ای با عامل لیشمانیا اینفنتوم بوده و مخزن اصلی آن سگ سانان وحشی ، سگ های گله ، ولگرد و خانگی می باشد . قسمتهای جنوبی استان فار س ، استانهای آذربایجان شرق و اردبیل مناطق آلوده به این بیماری در کشور ما می باشند . این بیماری با هدف تعیین روند بروز ۱۰ ساله این بیماری و بررسی خصو صییات بالینی آن در طی سالهای ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۵ در شهرستان اهر صورت پذیرفت . این مطالعه به صورت توصیفی گذشته نگر می باشد حمع آوری داده ها از پروند های بیماران کالاآزار گزارش شده به واحد بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان اهر در طول ۱۰ سال اخیر صورت گرفته است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPss استفاده گردید . در طول ۱۰ سال گذشته ( از زمان احداث آزمایشگاه لیشمانیوز شهرستان در سال (۱۳۷۶ از بین ۳۶۰۳ مورد لام تهیه شده از موارد مشکوک به کالاآزار در مجموع ۱۲۱ مورد مبتلا به کالاآزار تشخیص داده شده است . روش تشخیصی مورد استفاده در اکثر موارد DAT و گاها روش IFA و علائم بالینی بوده است . ۵۱/۲ درصد بیماران مونث و ۴۸/۸ درصد مذکر بودند محدوده سنی ۶ ماهه تا ۲۵ ساله بوده و بیشترین مورد بیماری در بین سنین کمتر از ۲ سال ) %)۶۷ بروز کرده است ۶۰ درصد بیماران عیار تست DAT بابر با ۳۲۰۰ داشتند تقریبا هر ساله ۱۳ مورد بیماری بروز کرده و در سال ۸۳ و ۸۴ به ترتیب ۶ و ۳ مورد بروز بیماری گزارش شده است . فراوانی بالای بروز بیماری در سطح شهرستان اهر و واقع شدن این شهرستان در جوار دو کانون این بیماری ( مشگین شهر و کلیبر ) نشانگر گسترش بیماری از کانونهای مجاور به این شهرستان می باشد توصیه می گردد مطالعه اکولوژیک جامعی در رابطه با مخازن و ناقلین این بیماری انجام گردد تا بتوان با استفاده از نتایج بدست آمده روشهای مناسبی جهت کنترل و ریشه کنی بیماری ارائه نمود