سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جمشیدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس
امیر عبداله زاده – دانشیار متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس
توحید سعید – دانشجوی دکتری متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس
فرشید مالک قائینی – استادیار متاولرژی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روکش دهی فولادهای کربنی توسط آلیاژهای مقاوم به خوردگی در صنایعی که تجهیزات صنعتی آنها در معرض مواد شیمیایی و محیطهای خوردنده می باشد، به شدت در حال افزایش است. در این مقاله، فولاد API 5L X65 به روش GTAW توسط اینکونل ۶۲۵ روکش شده است. اقر حالات مختلف تغذیه سیم (پیشین، کناری و پسین) بر خواص ریزساختاری و رقیق شدگی لایه روکش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات EDX نشان داد که تغذیه پسین و کناری به ترتیب دارای کمترین و بیشترین مقادیر رقیق شدگی می باشد. تغذیه کناری با حداکثر مقدار گرمای ورودی دارای بیشترین مقدار فاصله بین بازوهای دندریتی اولیه (DAS) بوده است. نتایج حاصل از تغذیه پسین، در نقطه مقابل تغذیه کناری بوده است. تغذیه پیشین با مقدار متوسط حرارت ورودی، نتایج مابین دو حالت دیگر ارائه داد.