سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

امین ملایری – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فنی مهندسی گلپای
احسان نیک بخش – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فنی مهندسی گلپای
آرش شاهین – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی مفاهیم تئوری دوره عمر سازمان و بررسی تاثیرات رویکرد مدیریت کیفیت جامع بر دوره های عمر سازمان می باشد . مفهوم منحنی عمر سازمان ها مشابه مفهومی است که برای موجوداتزنده به کار برده می شود ، به عبارت دیگر سازمان ها هم مانند موجودات زنده دارای منحنی دوره های عمر و یا سیکل حیات هستند که در هر مرحله از این دوره ها با مشکلات خاص آن دوره مواجه می باشند . در این مقاله در ابتدا به تشریح دوره های عمر سازمان پرداخته شده و سپس مفاهیم بنیادی مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار می گیرند . در پایان به بررسی تاثیرات احتمالی این رویکرد بر خصوصیات و طول هر یک از دوره های عمر سازمان پرداخته می شود .