سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرمان الهامی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده م
ناصر طالب بیدختی – استاد، بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شی
غلامرضا رخشنده رو – دانشیار، بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه

چکیده:

یکی از راههای افزایش بار هیدرولیکی در حوضچه ته نشینی استفاده از صفحات شیبدار می باشد بدین منظور در این مقاله خطوط اصلی جریان، رفتار هیدرولیکی جریان و زمان ماند هیدرولیکی با استفاده از پرمنگنات پتاسیم به عنوان ردیاب در دو وضعیت با و بدون صفحات شیبدار (Lamella) در حوضچه ته نشینی مستطیلی با دریچه از پایین بررسی گردید و سپس تاثیر آن بر عملکرد میزان حذف ذرات معلق خاک رس در آب گل مورد تحقیق قرار گرفت. پارامترهای مهم در این تحقیق عبارتند از: غلظت پرمنگنات پتاسیم ورودی و خروجی، دبی، غلظت خاک رس و صفحات شیبدار چهار دبی بصورت : ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۸۰۰ و ۱۲۰۰ لیتر در ساعت، ۱۰ سی سی پرمنگنات پتاسیم به عنوان پالس ورودی با غلظت ۳۰ گرم در لیتر و آب گل در دو غلظت ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر مورد آزمایش قرار گرفت. تمام آزمایش هایی که صفحات شیبدارمورد استفاده قرار گرفتند دارای راندمان حذف بهتری بودند و این صفحات در دبی های بالا عملکرد بهتری داشتند.