سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود گودرزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

فرسایش و انتقال مواد رسوبی تحت شرایط خاصی انجام می گیرد، لذا بایستی عوامل موثر در این فرآیند شناخته شود. بعلاوه تکنیکهای جدید و طرح و ساخت منابع آبی و نحوه بهره برداری از تاسیسات آبی که با سرمایه های زیاید ایجاد شده، نیز می تواند در امر کنترل مستقیم و غیرمستقیم فرسایش و رسوبگذاری موثر واقع شود. مطالعه رژیم رسوبی رودخانه ها از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. میزان رسوب ورودی به دریاچه هاع تابعی از میزان بار معلق و بار کف رودخانه های ورودی به دریاچه می باشد. بررسی وضعیت رژیم رسوبی رودخانه ها تعیین کننده وضعیت فرسایشی اراضی بالادست و مشخص کننده میزان آلودگی نیز می باشد که خود از جنبه های گوناگون اجتماعی اقتصادی اهمیت دارد. به عنوان مثال مسائل زیست محیطی ، مهاجرتها ورا می توان ذکر نمود. همچنین حساسیت سازنده ها از طریق مطالعه رسوبات رودخانه ها قابل بررسی است. وضعیت کنش و رسوبگذاری رودخانه ها تعیین کننده وضعیت سیلابی رودخانه هاست. زاینده رود، مهمترین رودخانه فلات مکزی ایران است. شاخه اصلی زاینده رود کهاز کوهرنگ سرچشمه می گیرد، از تعداد زیادی شاخه های فرعی تشکیل شده است که آب شاخه اصلی از این مجموعه تامین می گردد. زاینده رود از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. چرا که این رودخانه تامین کننده نیازهای آبی صنایع مختلف بوده و بعلاوه آب مورد نیاز کشاورزی منطقه را تامین می کند. لذا رسوبات و آلودگی مربوطه در همه این سیستمها اختلال ایجاد می کند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک دوره آماری ۲۳ ساله وضعیت بار رسوبی و رژیم رسوبگذاری شاخه های اصلی زاینده رود بررسی شود