سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرمان الهامی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مه
ناصر طالب بیدختی – استاد، بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شی

چکیده:

حوضچه های ته نشینی از یک سو یکی از پر کاربرد ترین قسمت ها در تصفیه خانه های آب و فاضلاب می باشند و از سوی دیگر فضای زیادی را اشغال می کنند از این رو بررسی رژیم هیدرولیکی موجود در آن از اهمیت بالایی برخوردار است به همین سبب هدف از این مقاله بررسی خطوط اصلی جریان، رژیم هیدرولیکی جریان و زمان ماند متوسط در حوضچه ته نشینی مستطیلی با استفاده از پرمنگنات پتاسیم به عنوان ردیاب می باشد. پارامترهای مهم در این مطالعه عبارتند از: غلظت پرمنگنات پتاسیم ورودی و خروجی، دبی و دریچه های مختلف ورودی. چهار دبی ۲۰۰و۳۰۰و۸۰۰ و ۱۲۰۰ لیتر در ساعت، ۱۰ سی سی پرمنگنات پتاسیم با غلظت ۳۰ گرم در لیتر به عنوان پالس ، ورودی برای همه آزمایش ها و دریچه های ورودی با هفت موقعیت مختلف بالا، پایین، مرکز، یکنواخت، مرکز- پایین، پایین-بالاو مرکز–بالا مورد آزمایش قرار گرفت. رفتار هیدرولیکی جریان به عنوان تابعی از دبی و نوع تغذیه آنالیز شده است که پس از بررسی کمترین حجم مرده متعلق به دریچه از وسط با دبی ۸۰۰ لیتر در ساعت و بیشترین حجم مرده متعلق به دریچه از بالا با دبی ۲۰۰ لیتر در ساعت است.