سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بیبی عایشه پیکر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- دانشگاه تهران- عضو باشگاه پژوهشگران ج
جمیله پیکر – انشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- دانشگاه تهران- دانشجوی ریاضی کاربردی

چکیده:

با سقوط امپراطوری روم در اواسط قرن پنجم میلادی تمدن در اروپای غربی به سطح بسیار پائینی رسید دانشمندان اسلامی و در راس آنان اندیشمندان ایرانی اندوخته های علمی یونانیان را جمع آوری و حراست کردند و با دانش و اندیشه های ایرانیان باستان در آمیختند تعاریف و اصول هندسه ی اقلیدسی توسط ایرانیان مورد بررسی و نقد قرار گرفت. مثلثات کروی توسط فضلای ایرانی ابداع و دستگاه اعداد با کشفیات هندیان تکمیل و بوسیله ی بازرگنان به اروپا برده شد. در این عصر فضلای زیادی به نوشتن آثاری در زمینه ریاضیات و نجوم پرداختند این دوره را می توان دوران شکوفایی علم در مشرق دانست. هنگامیکه شرق در حال به خواب رفتن علمی و غفلت بود غرب در حال بیدار شدن بود. اوضاع علمی سایر کشورهای اسلامی و هندوستان و چین هم از ایران بهتر نبود بلکه بدتر بود.