سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالعزیز محسنی زاده –
حسام الدین دشتی زاده –

چکیده:

بدیهی است برای شناخت حالات بیماری در ارگانها ی مختلف با ید وضعیت سلامت و طبیعی آنها را شناخت . طنابهای وتری رشته ها یی از جنس کلاژن هستند که در یچه ها ی قلب را به عضلات پاپ یلاری وصل می کنند . این طنابها در حالت بیماری دچار تغییر می شوند . از روش میکرومتی عرضی در سه نقطه ابتدا یی م انی انتها یی و به وسیله کول یس طول طنابهای وتری در گاو و گوسفند بررسی شد . همینطور مقا یسه تعداد طنابها ی وتری در بطن راست وچپ انجام شد . از نظر بافت شناسی از رنگ امیزی هماتوکسین ائوزین استفاده شد . تعداد و طول و عرض و همینطور بافت شناسی طنابهای وتری بین بطن راست و چپ در یک فرد و همینطور بین گونه های مختلف متفاوت می باشد .