سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
مهرداد آقایی خفری – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

سوپر آلیاژ پایه نیکل یکی ازمناسب ترین مواد برای خواص مورد نیاز در اجزاذء توربین، بخصوص پره ها می باشند. ریز ساختار پره ها در حین کارکرد در اثر ترکیب دمای بالا و بارگذاری های زیاد دچارتغییراتی می گردد که بستگی به عواملی مانند کل کارکرد پره ها، شرایط کاری توربین و هم چنین ویژگی های پره تولیدی دارد. ر این تحقیق به بررسی تاثیر حرارت دهی طولانی مدت در دمای بالا بر روی ساحتار و خواص مکانیکی پره سوپر آلیاژ IN738 که کاربرد وسیعی در قطعات دمای بالا دارد، پرداخته شده است. نمونه های انتخاب شده پس از عملیات حرارتی استاندارد برای مدت زمانهای ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ساعت در دمای ۸۵۰ درجه سانتی گراد قرار داده شدند. با بررسی ریز ساختار توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی و انجام تست های میکروسختی ویکرز و تنش – گسیختگی تاثیر حرارت دهی در زمانهای مختلف بر روی ساختار، خواص مکانیکی سوپر آلیاژ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. تغییرات ساختاری ایجاد شده شامل تجزیه کاربیدها و درشت شدن رسوبات گاماپریم بود. نتایج نشان داد که عمر خزشی نمونه ها در شرایط تست تنش ۱۵۲ مگاپاسکال و دمای ۹۸۲ درجه سانتی گراد برای زمانهای طولانی تر افت بیشتری را از خود نشان می دهد. میکروسختی نمونه ها با شیب یکنواحتی کاهش یافته است. با بررسی نتایج بررسیهای ریز ساختاری و ارتباط آن با خواص مورد نیاز در دمای بالا، مانند مقاومت خزشی می توان گفت که خواص پره ها در دماهای بالا و برای مدت زمانهای طولانی نسبت به دمای محیط افت نموده و کار کرد پره ها را کاهشمی دهد.