سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده
بشیر حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده
محمود نیلی احمد آبادی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهر
محمد حبیبی پارسا – استادیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده فنی دانشگاه ت

چکیده:

فرآیند تغییر شکل پلاستیکی شدید توسط پرس زاویه ای با مقاطع یکسان (ECAP) در چند دهه اخیر به عنوان روش با اعمال کرنش زیاد جهت دستیابی به ساختار ریزدانه با خواص مکانیکی بالا و ریز ساختار یکنواخت مورد توجه قرار گرفته است. آلیاژ آلومینیوم (A(356 به دلیل ساختار دندریتی و حضور فاز یوتکتیک ترد، مستعد به شکست در اعمال کرنش به این روش می باشد. ایجاد ریز ساختار ریختگی ریز اولیه به همراه عملیات حرارتی منجر به بهبود انجام فرآیند می شود. اعمال کرنش در مسیر C، منجر به تخریب و ایجاد ترک در نمونه ها شد، در حالیکه انجام فرآیند در مسیر هاس A و Bc تا مراحل بیشتر امکان پذیر می باشد. انجام فرآیند ECAP منجر به شکسته شدن شبکه سیلیسیم های یوتکتیک شده و توزیع آنها را در ساختار یکنواخت می کند.