سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

توکل توحیدی – مرکز تحقیقات و پرتودهی بناب، سازمان انرژی اتمی ایران
رسول صدیقی – مرکز تحقیقات و پرتودهی بناب، سازمان انرژی اتمی ایران
شهریار رحمت اله پور – مرکز تحقیقات و پرتودهی بناب، سازمان انرژی اتمی ایران
مکایئل آبافت یگانه – مرکز تحقیقات و پرتودهی بناب، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

لایه های نازک آلومینیم با زیرلایه های پلیمری (فیلمهای پل یمری متالایز شده ) به خاطر دارا بودن خاصیت سدکنندگی بالا در برابر آب و اکسیژن و گازهای دیگر در بسته بندی مواد غذایی ، به خا طر قابلیت پیچانده شدن برای ساخت خازن هایی با ظرفیت بالا در الکترونیک و همچنین کارهای زینتی مورد استفاده قرار می گیرند. درکشور ایران در مناطق مختلف این لایه ها در اشل صنعتی تولید می شوند ولی کار تحقیقاتی روی آنها انجام نشده است . در این تحقیق، زیرلایه های پلیمری از نوع BOPP به وسیله دستگاه لایه نشانی تبخیر حرارتی از نوع غلتک به غلتک و در اشل صنعتی در شرایط مختلف با لایه نازک آلومینیم پوشش داده شده و به نحوه کار سیستم لایه نشانی اشاره شده است. وجود حفره های ریز در لایه های نازک آلومینیم یکی از عوامل نفوذ گازها و آب به داخل بسته بندی می باشد . چگالی ، اندازه و شکل این حفره های ریز بوسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری و میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفته و به منشا وجودی آنها و عوامل موثر در بسته بندی اشاره شده است . ساختار ریز این لایه ها ، شامل مرفولوژی سطح، اندازه دانه ها و جهت رشد ترجیحی با روش های TEM ، SEM و XRD مورد تحقیق قرارگرفته است.