سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی ایزدجو – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.
حبیب دانش منش – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.
کمال جانقربان – -۳ استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.

چکیده:

در تحقیق حاضر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم ۱۱۰۰ ساخته شده توسط فرآیند کرنش دهی پلاستیک شدیدی به نام اتصال نوردی تجمعیARB) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده آنست که دانههای فوق ریز با اندازه میانگین۳۰۰-۴۵۰nm در صفحه نوردی در دمای محیط و شرایط بدون روانساز توسط فرآیندARB تولید خواهند شد. بررسیهای ریز ساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM) و الگوهای تفرقیSAD مربوطه بعد از هشت مرحله فرآیند ARB حجم نمونه را پر از دانههای فوق ریز با مرزهای با زاویه بد آرائی بالا نشان میدهند. همچنین استحکام کششی و سختی آلیاژ آلومینیوم ۱۱۰۰ARB شده، با افزایش مراحل فرآیند ARB افزایش یافته و بعد از ۸ مرحله به ترتیب به بیشترین میزان خود۳۰۸/۳MPa و ۸۰/۴VHN خواهند رسید در حالی که میزان درصد افزایش طول به مقدار قابل توجهی در سیکلهای اولیه کاهش مییابد