سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی ایزدجو – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
حبیب دانش منش – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
کمال جانقربان – استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم ۱۱۰۰ ساخته شده توسط فرآیند کرنش دهی پلاستیک شدیدی به نام اتصال نوردی تجمعی (ARB) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده آنست که دانه های فوق ریز با اندازه میانگین nm 450-300 در صفحه نوردی در دمای محیط و شرایط بدون روانساز توسط فرآیند ARB تولید خواهد شد. بررسی های ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و الگوهای تفرقی SAD مربوطه بعد از هشت مرحله فرآیند ARB حجم نمونه را پر از دانه های فوق ریز با مرزهای با زاویه بد آرایی بالا نشان می دهند. همچنین استحکام کششی و سختی آلیاژ آلومینیوم ARB 1100 شده، با افزایش مراحل فرآیند ARB افزایش یافته و بعد از ۸ مرحله به ترتیب به بیشترین میزان خود، ۳۰۸/۳MPa و ۸۰/۴VHN خواهند رسید. در حالی که میزان درصد افزایش طول به مقدار قابل توجهی در سیکلهای اولیه کاهش می یابد.