سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی تمیزی فر – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
زهرا صالحپور – مسئول آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی و آنالیز حرارتی دانشکده مهدسی مو

چکیده:

نمونه تیتانیمی مورد مطالعه، در ردیف آلیاژهای تجاری تیتانیم Ti-6Al-4V قرار داشته و به روش کشش میله از درون قالب و رساندن به قطر مورد نظر و سپس انجام عملیات تراشکاری، پوشش دهی توسط روش پلاسما و عملیات حرارتی نهایی، تهیه شده و نوع پوشش، هیدروکسی آپاتیت (HA) بوده و دلیل پوشش دهی نیز سازگار نمودن کامل کاشت با محیط لثه می باشد.
عملیات همگن سازی محلول جامد به مدت یک ساعت در دمای حدود ۹۵۵ درجه سانتیگراد انجام گرفته و سپس در آب شوکه شده و مجددا به مدت ۴ ساعت در دمای حدود ۷۵۰-۷۳۰ درجه سانتیگراد آنیل شده است. بررسی میکروسکوپ الکترونی ریزساختار، نشان دهنده دانه های هم محور α به رنگ روشن و فازهای استحاله یافته β به صورت گلبولی در زمینه قرار دارند. سرعت سرد کردن مرحله اول باعث ایجاد فازهای مرزدانه ای طریف β در اطراف فازهای گلبولی اطراف فازهای گلبولی β نیز می گردد. ریزساختار حاصله در اثر عملیات حرارتی آنیلینگ پروانه ای از وضعیت ویدمنشتاتنی به گلبولی تغییر حالت داده که برای کاشت های داخل بدن از مزایای بیشتری برخوردار است.