سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا عرفانیان نظیف طوسی – دانشجوی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشه
علیرضا کیانی رشید – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس
نیما حقدادی – دانشجوی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

حضور آلومینیم به عنوان یک عنصر آلیاژی، نقش مهمی را در کلیه خواص چدن ها ایفا می کند. در همین راستا در این تحقیق ریزساختار چدن نشکن آستمپر شده (ADI) و حاوی ۲/۱۱% آلومینیم، توسط میکروسکوپ های نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) وعبوری (TEM) مورد بررسی قرار گرفته است. پس از انجام فرآیند ریخته گری، آماده سازی نمونه ها و تعیین ترکیب شیمیایی، نمونه ها به مدت ۶۰ دقیقه تحت عملیات حرارتی آستنیته کردن در دمای ۹۲۰ درجه سانتیگراد و سپس آستمپرکردن در دمای ۳۵۰ درجه سانتیگراد و زمان های متفاوت قرار گرفتند. نتایج بررسی ها نشان دهنده عملیات حرارتی پذیر بودن این آلیاژ و نیز تشکیل بینیت عاری از کاربید در کنار آستنیت باقیمانده و افزایش آن با افزایش زمان آستمپرکردن می باشد.ویژگی های فازهای حاصل توسط میکروسکوپ های الکترونی تحلیل و بررسی شده است.