سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خلیل سرکاری نژاد – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
احمد عزیزی – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

پهنه برشی کولی کوش در دویست کیلومتری شمال شهر شیراز واقع شده و بخشی از کمربند دگرگونی سنندج – سیرجان می باشد و در مطالعات قبلی اغلب گسلهای این منطقه، تراست معرفی شده اند. در این ناحیه رخنمونهای سنگی مختلفی مشاهده می گردد که در این تحقیق اندازه گیری محور c- بر روی کوارتزهای زمینه و پرفیروکلاست در سنگهای میلونیتی (در صفحه XZ بیضوی واتنش نهایی) با اسفتاده از U-Stage صورت پذیرفته است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشاندهنده هماهنگی جهت گیری ترجیحی محور – C کوارتز با الگوهای پیشنهادی برای برشی ساده راستگرد غیر هم محور (Non – Coaxial) تحت شرایط دما پایین می باشد. بنابراین می توان گفت علاوه بر حرکات تراستی ، حرکات برشی ساده راستگرد و غیر هم محور (Non – Coaxial) نیز در طول گسلهای این منطقه با امتداد NW-SE بوقوع پیوسته است.