سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه میرجلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
کاوه ارزانی – گروه مواد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
نادر خلیلی – رئیس تحقیقات شرکت فرآورده های نسوز پارس
محمد حسین زاده یزدی – کارشناس شرکت فرآورده های نسوز پارس

چکیده:

جهت مطالعه ریزساختاری و تحولات فازی نسوزهای منیزیازیرکونیایی تهیه شده از منیزیت طبیعی ترکیه معروف به منیزیت کوماش به نمونه های منیزیت Dead burned شده مقادیر مختلف زیرکونیا افزوده شده بررسی های ریزساختاری و تحولات فازی به کمک XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی صورت گرفت.
مطالعات نشان داد که در بدنه منیزیای بدون افزودنی علاوه بر فاز اصلی پریکلاس فاز اتصال دهنده بین دانه ای دی سیلیکات کلسیم وجود دارد که در اثر افزایش زیرکونیا در مقادیر بالای CaO/SiO2 تشکیل فازهای زیرکونات کلسیم و زیرکونیای تثبیت شده با کلسیا را می دهد و در مقادیر پایین تر فقط تشکیل فاز زیرکونیای پایدار شده با اکسید کلسیم را می دهد.