سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن عبدوس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه ص
حمید خرسند – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خوا
امیر رضا شاهانی – دانشیار، سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک شکست، دانشکده مهندسی مکا
مهدی ارجمندی بهزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه ص

چکیده:

در پژوهش حاضر سطوح شکست خستگی فولاد متالورژی پودر با باندهای نفوذی Distaloy AE، در دو مقدار کربن ۰/۳ و ۰/۵% مورد بررسی ریز ساختاری و شکست نگاری قرار گرفته است.
مطالعات متالوگرافی نقش موثر ریز ساختار بر جوانه زنی و رشد ترک خستگی در فولاد مورد مطالعه را تشریح می کند، به گونه ای که احاطه شدن گردنه های تف جوشی توسط فازهای با خواص مکانیکی بالا و همچنین پراکندگی آستنیت غنی از نیکل در اطراف حفرات موجب تقویت ریزساختار و افزایش مقاومت در برابر رشد ترکهای خستگی می گردد.
نتایج شکست نگاری نشان می دهد که جوانه زنی ترک اغلب از حفرات نزدیک سطح آغاز می گردد، همچنین مکانیزمهای مشاهده شده در حین رشد ترک شامل شکست نرم دیپلمی در گردنه های تف جوشی، شکست ترد رخ برگی در ذرات پریلیتی پودر پایه و خطوط مواج می باشند.