سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان وحیدی موثق – کارشناس ارشد مهندسی و علم مواد دانشگاه تهران
محمدرضا توکلی خالدی – کارشناس ارشد مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
حسین یوزباشی زاده – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آلیاژهای مغناطیسی آلنیکو به دلیل قیمت ارزان و پایداری حرارتی بالا، بعد از فریت ها دارای بیشترین کاربرد هستند. در شرایط بهینه، در صورت تولید آلیاژهای آلنیکو به روش زینتر به دلیل وجود تخلخل، خواص مغناطیسی کاهش و به علت ریز و یکنواخت بودن دانه ها، خواص مکانیکی افزایش می یابد. در این تحقیق، تولید آلنیکو۶ به روش نفوذ دهی فاز مذاب آلومینیوم- مس به درون قرص خام پودری (زینتر نشده) و استحکام یافتن قرص به روش زینترینگ فاز مذاب مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه نفوذ فاز مذاب به درون تخلخلها، ریز ساختار نمونه یکنواخت تر شده و در نتیجه شاهد بهبود خواص مغناطیسی خواهیم بود و به علت ریز و یکنواخت بودن دانه ها خواص مکانیکی نیز بهبود می یابد. در آخر، تاثیر عواملی چون فشار اولیه پرس جهت ساخت قرص پودری، زمان نفوذ دهی آلیاژ آلومینیوم – مس، عملیات حرارتی همگن سازی، پیرسازی و عوامل موثر بر این عملیات نظیر دما و زمان، بر روی ریزساختار نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت