سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمجتبی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، گرایش جوشکاری
حسن فرهنگی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی ریزساختار جوش و فصل مشترک فولاد دوفازی با نام تجاریSafurexبا فولادزنگ نزن آستنیتیL316 گرید واحدهای اوره پرداخته شده است. برای جوشکاری این دو فولاد ازروش جوشکاری تیگ برای پاسهای ریشه و جوشکاری با قوس الکترود دستی برای پاسهای پر کننده وگرمای ورودی ۱۵KJ/cm و فلز پرکننده با ترکیب اسمی ۲۵Cr-22Ni-2Mo استفاده گردید جهت بررسی های ریزساختاری بر روی فلز جوش، فلزات پایه، ناحیه متاثر از حرارت و فصل مشترک فلز پایه وفلز جوش از متالوگرافی؛ میکروسکپ های نوری و الکترونی استفاده شد. جهت بررسی ترکیب شیمیایی فلز جوش و فلزات پایه از روش کوانتومتری و برای بررسی ترکیب شیمیایی فازها در ریزساختار ازEDSاستفاده شد. وجود فاز پیوسته فریت دلتا در مرزدانه فولادSAFUREXبه همراه فاز جزیرهآستنیت و کاهش تدریجی فاز فریت دلتا در فلز جوش به سمت فولاد زنگ نزن آستنیتیL U.G316 مشاهده گردید. ضمناً فاز سیگما که تاثیر نامطلوبی بر روی خواص مکانیکی نیز دارد، مشاهده نشد