سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی شمعانیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فولاد مقاوم در دمای بالای HK40 دارای مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و خزش در دمای بالا میباشد. نتایج بررسی های به عمل آمده نشان دهنده آن است که این فولاد در شرایط ریختگی دار ای
جوش پذیری مطلوبی بوده ولی چنانچه جوش کاری روی فولاد پیر شده انجام گیرد احتمال ایجاد ترک هایی در منطقه مجاور جوش به سمت فلز پایه وجود دارد . لذا در این پژوهش به بررسی ریز ساختار این فولاد در شرایط ریختگی و پیر شده پرداخته شده است . ریزساختار فولاد HK40 در شرایط ریختگی دارای زمینه آستنیتی و شبکه ای از کاربیدهای اولیه بوده در حالی که ریزساختار این فولاد در شرایط پیر شده دارای زمینه آستنیتی و شبکه ای از کاربیدهای اولیه همراه با کاربیدهای ریز ثانویه می باشد. تغییر مرفولوژی کاربیدهای اولیه همراه با تشکیل کا ربیدهای ثانویه سبب افزایش سختی و کاهش انعطاف پذیری نمونه پیر شده در مقایسه با نمونه ریختگی میشود.