سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی شمعانیان – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا دهملایی –

چکیده:

فولاد مقاوم در دمای بالای HP دارای مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و خزش در دمای بالا می باشد. نتایج بررسی های بعمل آمده نشان دهنده آنست که این فولاد در شرایط ریختگی دارای جوش پذیری مطلوبی بوده ولی آنچه جوشکاری بر روی فولاد پیر شده انجام گیرد احتمال ایجاد ترک هایی در منطقه مجاور جوش بسمت فلز پایه وجود دارد. لذا در این پژوهش به بررسی ریز ساختار این فولاد ر شرایط ریختگی و پیر شده پرداخته شده است. نمونه هایی از این فولاد در شرایط ریختگی و در شرایطی که به مدت زمان ۱۰۰۰ ساعت در دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد در سرویس دهی بوده تهیه شد و توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. ریز ساختار فولاد HP در شرایط ریختگی دارای زمینه آستنیتی و شبکه ای از کاربیدهای اولیه همراه با کاربیدهای ریز ثانویه می باشد. در شرایط پیر شده دترتی زمینه آستنیتی و شبکه ای از کاربیدهای اولیه همراه با کاربیدهای ریز ثانویه می باشد. در نمونه ریختگی کاربیدهای از نوع NbC و M23C6 در نمونه پیر شده کاربیدهای از نوع Ni16Nb6Si7 و M23C6 وجود دارد.