سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید کشمیری – کارشناس ارشد متالوژی مجتمع صنعتی اسفراین
غلامرضا حیدری – کارشناس ارشد متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد صداقت پناه – کارشناس متالوژی مجتمع صنعتی اسفراین
غلامرضا ابراهیمی – استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

فولاد AISI 9313 از سری فولادهای عملیات حرارتی پذیر می باشد که در صنایع مختلف به خصوص صنعت حفاری به عنوان مته کاربرد فراوانی دارد. حصول ریز ساختار و خواص مکانیکی بسیار کتنوع در فولادها با استفاده از روش های مختلف عملیات حرارتی باعث شده است تا این فرایند به عناون یکی از روش های مهم استحکام دهی محصولات فولادی به حساب آید. با توجه به اینکه پس از اعمال سیکل کوئنچ تمپر عملیات کربن دهی جهت رسیدن به سختی سطحی مناسب بر روی فولاد انجام می گیرد لذا آگاهی از زیر ساختار و عملیات کوئنچ مناسب قبل از کربن دهی حائز اهمیت می باشد. در تحقیق حاضر تاثیر سیکل های مختلف عملیات کوئنچ – تمپر از لحاظ دما و محیط (روغن،آب،هوا) بر روی ری ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI9313 بررسی شده است. مطابق نتایج کسب شده عملیات خنک کاری در محیط آب و سپس بازگشت در دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد بهترین نتایج را بدست می دهد.