سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه
رامین ابراهیمی – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه
محمدمحسن مشکسار – استاد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه

چکیده:

در این تحقق فرایند اکستروژن شعاعی – مستقیم (Radial Forward Extrusion) بعنوان یکی از روش های تغییر شکل بسیار بزرگ بکار گرفته شده است. با توجه به اینکه این روش قابلیت اعمال کرنشهای بسیار بزرگ را دارد. پیش بینی می شود قطعات تولید شده از این روش، دارای استحکام بسیار بالاو ساختار با دانه بندی بسیار ریز و در حد چند صد نانومتر باشند. بنابراین برای بررسی ای موضوع اجزاء قالب فرایند RFE طراحی وساخته شدند و فرایند RFE در دمای اتاق بر روی نمونه هایی از جنس آلومینیوم خالص تجاری آنیل شده انجام گگردید. هدف در تحقیق حاضر بررسی تغییرات ریز ساختار و تغییرات خواص مکانیکی قطعات فوق ریز از جنس آلومینیوم خالص تجاری تولید شده با استفاده از این فرایند می باشد. برای بررسی تغییرات ریز ساختاری قطعه تولید شده از روش پراش الکترون برگشتی (EBSD) استفاده شد. همچنین به منظور بررسی خواص مکانیکی نمونه های RFE شده از آزمایشهای کشش تک محوری و سختی سنجی استفاده شد. بررسی EBSD قطعات RFE شده نشان داد که فاصله متوسط مرزها به ۶۶۰nm کاهش یافته است و استحکام و سختی قطعات تولید شده از این فرایند به شدت افزایش یافته و انعطاف پذیری کاهش یافته است.